Pattern H

Aktuality

Řádná Valná Hromada Akcionářů

Pattern HG - Řádná Valná Hromada Akcionářů

Představenstvo společnosti

PATTERN HG a.s.

IČ: 26316226, se sídlem Komárov, Jižní 539, PSČ 267 62,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

v oddílu B, vložce č. 12279

dle zákona a platných stanov společnosti a na žádost kvalifikovaného akcionáře,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 22.06.2020 v 9.00 h

ve výrobní provozovně společnosti Josefa Tomáška 1157, 337 01, Rokycany

Pořad jednání:

1) Zahájení.

2) Volba orgánů valné hromady.

3) Schválení řádné účetní závěrky

4) Schválení návrhu na rozdělení zisku

5) Schválení plánu investic

6) Diskuse

7) Závěr.

Pattern HG a.s.

Josefa Tomáška 1157, Rokycany

+420 371 725 847

info@patternhg.eu

Napište nám: